Privacyverklaring

Hoe gaat LIINK. om met jouw gegevens?

Zodra je onze website studioliink.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons.
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen als we dat nodig vinden. We raden je daarom om om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 06 maart 2023.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. (Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wie gebruikt mijn gegevens?

LIINK. is verantwoordelijk voor de website studioliink.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. LIINK. (of studio LIINK.), is gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 85086754.

Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.


Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

   > onze website bezoekt

   > een account aanmaakt

   > gegevens invult op onze website

   > contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

   > naam

   > woonadres of vestigingsadres

   > e-mailadres

   > telefoonnummer

   > betaalgegevens

   > fotomateriaal (indien aan ons verstrekt voor development)

   > filmmateriaal (indien aan ons verstrekt voor development)

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

   > we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken

   > we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

   > we gebruiken je gegevens omdat we een centrale administratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden en de gegevens gebruiken voor risicobeheersing

   > we gebruiken je gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als het nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen.

Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We delen je persoonsgegevens nooit met anderen.

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we je gegevens ook enkel binnen de EER opslaan. (Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen.

Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. Hieronder vallen niet gegevens die we moeten bewaren. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens zeven jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.
Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval moet je je zaak aanbrengen bij de Rechtbank die bevoegd is in de regio waar LIINK. gevestigd is.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@studioliink.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op.
We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruiken we?
Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

   > functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
Functionele cookies zijn cookies die worden gebruikt om de functionaliteit van een website te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren. Deze cookies worden vaak gebruikt om informatie op te slaan zoals taalvoorkeuren, het winkelmandje van een webshop, of om gebruikers ingelogd te houden op een website.

   > geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen.
Geanonimiseerde analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers op een website. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd om inzicht te krijgen in hoe de website presteert en hoe deze kan worden verbeterd, zonder dat individuele gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

   > Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

Wat doen we met de gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@studioliink.com. We helpen je graag.